Op de afgelopen jaarvergadering is er even speciale aandacht gevraagd voor Cäthy Droppert. Zij heeft meer dan 35 jaar de ledenadministratie voor Fortuna verzorgd. Vanuit het bestuur werd hiervoor dank uitgesproken en verteld dat Cäthy deze taken recentelijk heeft overgedragen.
Vanaf nu zullen deze werkzaamheden door 2 dames uitgevoerd worden; Nelleke van der Lee en Ilse van Leeuwen.
Alle vragen die betrekking hebben op aan- en afmelding, aanmeldingen bij het KNKV, contributie, incasso’s, maar ook adreswijzigingen, wijzigingen van IBAN nummer etc. graag mailen naar ledenadministratie@fortuna-korfbal.nl.
Nelleke en Ilse zullen dan zorgen voor de juiste afhandeling. Momenteel zijn er nog wat (kleine) achterstanden, maar we doen ons best deze zo snel mogelijk weg te werken!
Groetjes,
Nelleke en Ilse

Share This