Moeten we nu wel starten met de Korfbal League? 

Dat is de vraag die wij ook als bestuur onszelf stelden. De afgelopen weken hebben we met veel betrokken personen en instanties contact gehad om alle risico’s af te wegen en juiste beslissingen te nemen.  

Naar aanleiding van deze gesprekken hebben wij volmondig ‘ja’ gezegd op het feit of we ook met de Korfbal League willen starten. Net als diverse verenigingen vinden we het belangrijk om ook van ons te laten horen waarom wij tot deze keuze zijn gekomen. Tegelijkertijd willen we ook met jullie het artikel vanuit het KNKV en het blog van Lisa van Tongeren van KZ/Thermo4U delen. Omdat in beide stukken ook heel duidelijk wordt uitgelegd waarom het KNKV achter het besluit staat en hoe een collega-Korfbal League-vereniging naar de situatie kijkt. We delen dezelfde kritische, maar toch positieve gedachte. 

Een aantal zaken waar wij ons heel bewust van zijn en waarover we ook hebben gesproken met experts om te onderzoeken of het wel zo verstandig is om de Korfbal League te laten starten. Net als bij alle nieuwe COVID-maatregelen, sluiten we ons aan bij de standpunten en protocollen vanuit het RIVM, NOC*NSF, KNKV en de gemeente Delft. Artsen van zowel RIVM als NOC*NSF geven aan dat het mogelijk is om de Korfbal League op een verantwoorde wijze te starten, waarbij het protocol van groot belang is. 

Daarnaast gelden er nog enkele voorwaarden bij. Zo is het verplicht om voorafgaand aan wedstrijden een Coronatest af te nemen. Dat betreft een sneltest, waardoor we binnen een kwartier een uitslag hebben of de persoon positief of negatief getest is. Bij een positieve test volgen we de opgestelde protocollen. Deze tests, die we vanaf 22 december wekelijks dienen af te nemen, zijn verplicht. Echter worden de kosten volledig door het KNKV gedragen.  

Tijdens de eerste training waarop we weer mochten trainen met de selectie, is ook duidelijk gemaakt dat de tests slechts een momentopname zijn. Het protocol is de voornaamste bescherming voor staf en spelers. Er is nadrukkelijk uitgelegd wat het belang is van het volgen van dit protocol, ook juist tijdens de naderende feestdagen. Daar is door de spelers ook positief op gereageerd en commitment op gegeven. 

Maar is het dan niet wrang dat de selectie wel binnen mag trainen en de rest van de teams niet? Aan de ene kant misschien wel, aan de andere kant zien we dit ook juist als een kans om op korte termijn de mogelijkheden te achterhalen om korfbal/sporten weer mogellijk te maken voor al onze leden. Want dat is waar ook wij zo naar snakken. We zijn om die reden ook content dat wij een bijdrage kunnen leveren aan een mogelijke herstart van de competitie voor al onze leden. De Korfbal League en andere topsportcompetities worden namelijk als een proeftuin gezien door het RIVM en NOC*NSF. Op deze manier kunnen we ervaren wat er straks weer mogelijk is voor alle korfballers. 

Tegelijkertijd zijn we ook blij dat we onze leden en supporters weer kunnen voorzien van topwedstrijden van Fortuna/Delta Logistiek. Want hoewel we zonder publiek spelen, kijken we maar al te graag uit naar de wedstrijden van ons vlaggenschip. Ook digitaal. 

Bestuur Fortuna/Delta Logistiek

Lees meer nieuws

Share This