De SJC regelt de wedstrijdzaken voor Fortuna/Delta Logistiek A3 en 4 t/m 8, maar ook de trainers, oefenwedstrijden en scheidsrechters voor deze teams. Een wens vanuit het bestuur en SJC was er ook om meer evenementen te organiseren voor deze groep spelers. Het aantal leden van van de SJC is de laatste jaren steeds minder geworden, helaas was er aan het begin van het seizoen alleen een voorzitter om de SJC zaken te regelen. Vorig jaar is er overleg geweest met het bestuur en is er in overleg besloten om de SJC anders op te gaan zetten om weer meer SJC leden te krijgen en de taken beter te verdelen over de teams.

Het idee is vorig jaar veld bekend gemaakt tijdens een gezellige BBQ van het bestuur voor de breedtesport, tijdens het veldseizoen is er veel overleg geweest met de aanvoerders om de invulling rond te krijgen. De kwetsbaarheid van de SJC bleek op het veld groot, omdat bij afwezigheid van de voorzitter er zaken niet goed geregeld werden.
Op dit moment zijn er nieuwe leden in de SJC gekomen en is er een nieuwe taakverdeling gemaakt, elk team heeft nu zijn verantwoordelijkheid. Daarnaast ben ik zeer blij met de aanmelding van Cher van Wensveen die heeft aangegeven de rol van vice voorzitter in te vullen, welkom Cher!

Ik ben zeer blij met de nieuwe leden, taakverdeling en vice voorzitter, waardoor ik meer het gevoel heb dat we het samen regelen voor elkaar. Ik heb de afgelopen veel spelers gesproken die hun hulp hebben aangeboden met het meedenken of regelen van zaken voor de breedtesport. Dank jullie wel hiervoor, dit waardeer ik enorm.
Indeling per team:

Fortuna 4              SJC lid namens team:          Wout                     SJC Taak team:     Vice voorzitter (Cher)
Fortuna 5              SJC lid namens team:          Gert Jan               SJC Taak team:     Trainersschema (Annemarie)
Fortuna 6              SJC lid namens team:          Elles                       SJC Taak team:     Oefenwedstrijden (Elles)
Fortuna 7              SJC lid namens team:          Bart                        SJC Taak team:     Scheidsrechtersschema (Vivien)
Fortuna 8              SJC lid namens team:          Janine                    SJC Taak team:     Evenementen (Michelle)

Spreek Cher of mij gerust aan om zaken te bespreken, zodat wij weten wat er speelt in de breedtesport en welke zaken er verbetert kunnen worden of juist goed lopen.
We kijken samen met jullie uit naar een verder gezellig seizoen!

Namens de SJC,
Annemarie de Brabander

Share This