Fortuna heeft zojuist kennisgenomen van het persbericht waarin het KNKV in gaat op de zaak van de 9e wissel tijdens de wedstrijd PKC – Fortuna van afgelopen zaterdag.

De zaak ligt momenteel ter beoordeling bij de tuchtcommissie. Fortuna verbaast zich er dan ook over dat de KNKV een nieuw programma opstelt voordat de tuchtcommissie een uitspraak heeft gedaan. Daarmee lijkt het dat het KNKV partij is geworden in deze zaak. De gepubliceerde programmering zal er bovendien hoe dan ook toe leiden dat de winnaar tegen een uitgeruste tegenpartij komt te staan in het Ziggodome.

Fortuna gaf inmiddels opdracht om te onderzoeken of de gepubliceerde programmering in kort geding aangevochten kan worden.

Fortuna betreurt de gang van zaken, maar wijst er op dat zij niet meer doet dan zich verdedigen tegen de gedane aangifte, en opkomen voor haar belangen.

Share This