Daags na de Algemene Ledenvergadering is het nieuwe interim-bestuur aan de slag gegaan met de overname van lopende zaken. Hoewel de groep pas tijdens de volgende Ledenvergadering definitief tot bestuurslid gekozen kan worden, zijn er nu een hoop zaken die wel bestuurlijke aandacht verdienen. De verschillende interim-bestuursleden zullen met alle commissies binnen Fortuna/Delta Logistiek contact opnemen om de wensen van de commissies in kaart te brengen en tevens lopende actiepunten inzichtelijk te maken.

Daarnaast nog meer goed nieuws, twee nieuwe interim-bestuursleden sloten zich aan. Jolanda Vrolijk en Erwin Kluver hebben zich per direct bij het interim-bestuur gevoegd. Jolanda was al onderdeel van het voorgaande bestuur, waar zij de rol van secretaris vervulde. Die taak zal zij – in ieder geval – tot aan de volgende Algemene Ledenvergadering vervullen. Erwin zal zich in deze periode verdiepen in de evenementen rondom Fortuna/Delta Logistiek, waarbij onder andere de Farewell Game van Marcel Segaar, het Theo Korporaal Korfbal Spektakel, de openingswedstrijd Korfbal League en uiteraard de Europa Cup, al rap naderen.

Share This