Beste clubgenoten,

Zaterdagmiddag 2 april staat de officiële kickoff van de verbouwing op de agenda. Een moment waar wij als bestuur – en met ons vele andere clubgenoten – lang naar hebben uitgekeken.

De afgelopen 2 à 3 maanden zijn er diverse acties geweest om financiën bij elkaar te krijgen voor de TON VOOR FORTUNA. Hulde aan de vele vrijwilligers die uren, dagen, ja zelfs weken voorbereiding hebben gehad om ‘hun’ actie succesvol te laten verlopen. Hulde ook aan gulle gevers uiteraard. Iedere bijdrage – groot of klein – was en is welkom.

Graag willen wij jullie met dit bericht informeren over de huidige stand van zaken en die ziet er rooskleurig uit.

Het saldo van de TON VOOR FORTUNA bedraagt per heden bijna EURO 35.000.

Een geweldig resultaat tot nu toe.

Het bedrag bestaat uit reeds ontvangen gelden alsmede toezeggingen en te verwachten ontvangsten in de komende weken.

Wat heeft iedere actie tot nu toe opgeleverd? Hieronder een overzicht:

 

Veiling en loterij                                                           Euro 9.700

Narcissen verkoop                                                        Euro 1.680

Vriendenloterij actie                                                    Euro 1.365

Toto raden Fortuna 1                                                   Euro    708

Pubquiz entrée                                                              Euro    610

Verkoop cake en taart kantine                                   Euro    215

Lege statiegeld flessen                                                 Euro    120

EC bijdrage kinderbingo                                             Euro      70

Donatie kinderen Grote Clubactie                             Euro      38

Doelpuntenpot ouders / (jeugd) leden                     Euro      18

Overige donaties en giften                                          Euro    700

—————-

Totaal                                                                              Euro 15.224

Daarnaast is er recent een start gemaakt met het benaderen van  (oud) Fortunezen om de club een handje te helpen en geld beschikbaar te stellen in de vorm van een lening. Het bedrag hiervan – inclusief toezeggingen – bedraagt momenteel al Euro 19.500.  In de komende weken zullen we deze actie uitbreiden. Als u daar niet op wilt wachten kunt u nadere informatie opvragen via stillereserves@fortuna-korfbal.nl.

Er zijn nog diverse acties gaande (verkoop cake/taart, lege statiegeld flessen en Vriendenloterij) en de komende weken staan o.a. nog de Sponsorloop (april) en het 30+ feest (mei) op het programma. Houdt de website a.u.b. in de gaten voor verdere berichtgeving hieromtrent.

De komende weken wordt nagedacht over verdere acties de komende maanden om weer een stap dichterbij de TON te komen.

 

Het bestuur

Share This