De laatste weken bevindt Fortuna zich in een stroomversnelling. Op vele fronten wordt keihard gewerkt. Nieuw elan zorgt ervoor dat Fortuna in beeld is en dat is goed voor de vereniging. Toch vernemen we ook kritische geluiden en daar willen we graag op in gaan.

Bestuursbeleid topkorfbal.
Afgelopen weekend ontving het bestuur via de bekende wandelgangen het geluid dat Fortuna zakken geld op tafel legt om spelers te halen naar Fortuna. Geld dat door onze hoofdsponsor beschikbaar zou worden gesteld.

Onze jaarvergadering heeft enkele jaren terug hier een duidelijke keuze gemaakt. Spelers die uitzonderlijke reiskosten maken om bij Fortuna te spelen kunnen een aanvraag doen om een deel van de reiskosten vergoed te krijgen welke binnen de wettelijk vastgestelde vrijwilligersbijdrage vallen. Dat is het beleid en daar zullen we niet vanaf wijken zonder toestemming van de JAV. Het Bestuur en Technische commissie zullen geen spelers gaan betalen.

De geruchten dat onze hoofdsponsor een zak geld op tafel heeft gezet en nu de touwtjes in handen heeft is pertinent onjuist. Dit doet veel onrecht aan de intenties van Delta logistiek.

De mannen achter Delta Logistiek zijn betrokken bij Fortuna en liefhebbers van het korfbalspel. Op vraag van het bestuur hebben zij hun kennis en kunde beschikbaar gesteld om spektakel langs het veld terug te brengen. Maar alle veranderingen zijn op initiatief gebeurd van het Fortuna bestuur.

Waardering.
Als vereniging zijn we op de goede weg, maar we zijn er zeker nog niet. We zijn nog immer op zoek naar nieuwe vrijwilligers die deel willen uitmaken van ons legioen. Dat onze sponsor noodgedwongen afgelopen zaterdag achter het licht en geluid moest plaatsnemen was daar een ‘goed’ voorbeeld van. Helaas zijn er dan mensen die hier een negatieve mening over hebben en hier het zijne van vinden. Het bestuur betreurt dit ten zeerste en roept op tot waardering naar alle mensen die binnen de club actief zijn. Of dat nu een barmedewerker of sponsor is, spreek je respect en waardering uit in plaats van negatieve uitingen.

Mochten er leden of andere betrokkenen van onze vereniging zijn die hierover meer vragen hebben schroom niet en schiet één van de bestuursleden aan.

Bestuur
Fortuna/Delta logistiek

Share This