Bestuur

Sportief, respect en maatschappelijk betrokken

Informatie

Fortuna/Delta Logistiek behoort tot de 10 grootste korfbalverenigingen van Nederland en is een vereniging, waar:

  • het voor jong en oud goed toeven is;
  • top-, wedstrijd- en breedtesport hand in hand gaan;
  • sportiviteit en respect in en rond de velden vanzelfsprekend is;
  • maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar inhoud wordt gegeven.

samenstelling

NaamFunctie, takenTelefoonMail
Ed HomVoorzitter
Contact voor sponsoring
06-33797040Contact

Wim MakaskeSecretaris06-55101899Contact

Ronald van LeeuwenPenningmeester06-10273356Contact

Arend EsserAlgemeen bestuurslid
Technische Commissie
06-51557704Contact

Jeroen de VosAlgemeen bestuurslid
Vrijwilligerszaken
Kantine en Evenementen
06-13781103Contact

Tim van PeppenPR en communicatie, Contactpersoon pers, radio/tv en overige communicatie06-29197231
Dennis WoltmanAdministrateur, Administratieve verslaglegging
Ella Ogier-RandsdorpNotuliste, Secretariële Ondersteuning

Bestuursagenda

There are no upcoming events at this time.

Nieuws van het bestuur

Overlijden Kees Kronshorst

Ons bereikte het droevige bericht dat Kees Kronshorst op 65 jarige leeftijd is overleden. De afscheidsbijeenkomst is woensdag 28 juni.

Van de voorzitter

Op bestuurlijk vlak positieve ontwikkelingen en veel nieuwe initiatieven in de vereniging. Ed geeft een update.

Share This