Fortuna 2030: Een introductie

Meer dan 60 jaar Fortuna, een vereniging die staat. Een stabiel ledental rond de zeshonderd, een ijzersterke jeugdafdeling, een selectie die al jaren meedraait in de top van de Korfbal League, je zou haast zeggen: strik erom en voorlopig niks meer aan doen.

Maar zo liggen de zaken niet. Wil Fortuna ook in de toekomst een sterke vereniging blijven die ertoe doet, dan is het niet voldoende op de zelfde voet door te blijven gaan. Want de maatschappij verandert, de omgeving verandert mee, en daarmee de verwachtingen over de rol van sportverenigingen.

Het bestuur van Fortuna is zich daarvan bewust, en heeft daarom twee jaar geleden de werkgroep Fortuna 2030 samengesteld. Deze werkgroep, bestaande uit twaalf mensen met een grote betrokkenheid bij Fortuna, kreeg de opdracht na te denken over wat er nodig is om de vereniging toekomstbestendig te maken.

Onder het motto: ‘Samenwerken, Verbinden, Versterken’ ging de werkgroep voortvarend aan de slag. Nog geen jaar na de start presenteerde zij het toekomstplan Fortuna 2030. Daarin staat een groot aantal actievoorstellen en aanbevelingen, die er met elkaar voor moeten zorgen dat Fortuna niet alleen een topclub is, maar ook een familieclub die openstaat voor iedereen in de omgeving.

Op deze plek informeren wij iedereen die zich betrokken voelt bij Fortuna over de uitvoering van het toekomstplan Fortuna 2030.

Contact over Fortuna2030

Het laatste nieuws vanuit het Fortuna 2030

Zonnepanelen bij Fortuna 

Met twee sporthallen, een kantine vol apparaten en de veldverlichting heeft het Fortunacomplex als geheel natuurlijk een flink energieverbruik. Vandaar dat al een tijd wordt

Lees meer »

Fortuna op weg naar de toekomst

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op sportverenigingen. Het opgestelde plan ‘Fortuna 2030’ speelt in op veranderingen waar we nu en in de verdere toekomst mee te maken hebben. Lees hier over ons toekomstplan en de stappen die inmiddels zijn gezet.

Lees meer »